ΤΗΛΕΦΩΝΕΙΣΤΕ : 210-3820412   

Η Μαντική Τέχνη του Ταρώ

Η Μαντική Τέχνη του Ταρώ

Η Μαντική Τέχνη του Ταρώ

37,10€ 27,83€
ποσότητα :
Η αρχαία προέλευση του Ταρώ μένει και σήμερα τόσο απόκρυφη όσο και η μαντική του χρησιμοποίηση. Εδώ, για πρώτη φορά, τα παράξε­να συμβολικά σχέδια του Ταρώ αναλύονται για τον'Ελληνα αναγνώ­στη σαν αλληγορίεε που απεικονίζουν τόσον την πορεία xns υλικήε και πνευματικήε ζωή5, όσο και το μυστικό συμβολισμό που αποκαλύπτει στον «συμβουλευόμενο» το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Στο σημαντικό αυτό βιβλίο αναλύεται από τη μια η προέλευση των χαρ­τιών (Αίγυπτο5, Ινδίεε. Κίνα, Μαρόκο) και η διαμόρφωση τουε κατά τον Μεσαίωνα, και από την άλλη το μαντικό τουε νόημα, που συνοδεύεται με μια πλήρη εικονογράφηση για καθένα από τα 22 χαρτιά ins Μεγά-λη5 ApKavas, με εικονογράφηση καθεμιάε φιγούραε. Για εκείνουε που ενδιαφέρονται και διαβάζουν τη μοίρα -και noios δεν ενδιαφέρεται— δίνονται σε αυτό το βιβλίο διάφοροι τύποι τραβήγμα-xos και στρωσίματοε των χαρτιών, συνοδευόμενα από σχέδια κι από παραδείγματα τηε μαντικήε ερμηνείαε που δείχνουν την «ευκολία» με την οποία μπορεί ο μελετητήε να «διαβάσει» την τύχη του. Το κείμενο συνοδεύεται με 60 και πλέον εικόνεε και σχέδια. Τόσο για τον αμύητο, όσο και για τον σοβαρό αναγνώστη, η μελέτη κι η εφαρμο­γή του Ταρώ θα ανοίξει καινούργιουε ορίζοντεε στη ζωή του. Στη συσκευασία περιλαμβάνονται 78 ΚΑΡΤΕΣ ΤΑΡΩ με πλούσια εικονογράφηση

Πελάτες που αγόρασαν αυτό το προϊόν, αγόρασαν επίσης
Οι Κανόνες της Τελετουργικής Μαγείας
Οι Κανόνες της Τελετουργικής Μαγείας