ΤΗΛΕΦΩΝΕΙΣΤΕ : 210-3820412   

Αγγλο-Ελληνικό & Σανγκριτικό Γλωσσάριο Εσωτερισμού

Αγγλο-Ελληνικό & Σανγκριτικό Γλωσσάριο Εσωτερισμού

Αγγλο-Ελληνικό & Σανγκριτικό Γλωσσάριο Εσωτερισμού

15,90€
ποσότητα :
Περιλαμβάνει τις συνηθέστερες λέξεις και όρους συναφών επιστημών, Περιλαμβάνει πολλούς ορισμούς λέξεων και φράσεων που συναντώνται συχνά στην Εσωτέρα Διδασκαλία, Πολλές απλές και μη τεχνικές λέξεις έχουν περιληφθεί για σκοπούς αντιπαραβολής και συγκρίσεως με άλλες και όχι τόσο για αυτές τις ίδιες. Εντός παρενθέσεως σημειώνονται σημασίες που απαιτούνται σπανιότερα ή επιπρόσθετες οδηγίες και έννοιες.