ΤΗΛΕΦΩΝΕΙΣΤΕ : 210-3820412   

TEHILLIM, Οι ψαλμοί του Δαυίδ

TEHILLIM, Οι ψαλμοί του Δαυίδ

TEHILLIM, Οι ψαλμοί του Δαυίδ

12,50€
ποσότητα :
Ο συγγραφέας παρουσιάζει, με τρόπο σαφή και αναλυτικό, την μέθοδο χρήσεως των ψαλμών του Δαυίδ για θεραπευτικούς και θεουργικούς σκοπούς. Ξ τεχνική αυτή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της καββαλιστικής θεωρίας και πρακτικής. Ο αναγνώστης καθοδηγείται βήμα προς βήμα για να κατασκευάσει μαγικά τάλισμαν. Παρουσιάζονται αναλυτικοί πίνακες για την επιλογή της ώρας κατασκευής των φυλακτών καθώς και των πνευμάτων που συνδέονται με κάθε ψαλμό.