ΤΗΛΕΦΩΝΕΙΣΤΕ : 210-3820412   

Προσωπικά Δεδομένα

Δήλωση Απορρήτου

 1. Ποια δεδομένα χρειάζεται το ekdoseis-makri.gr

Γενικά, μπορείτε να επισκεφτείτε τους δικτυακούς τόπους του ekdoseis-makri.gr στο Διαδίκτυο χωρίς να μας γνωστοποιήσετε ποιος είστε και χωρίς να παρέχετε οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα. Υπάρχουν φορές, ωστόσο, όπου η μη παροχή των ελάχιστων απαραίτητων δεδομένων τα οποία υποδεικνύονται στα αντίστοιχα τμήματα εισαγωγής δεδομένων και σε άλλες σελίδες στον σχετικό δικτυακό τόπο, ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα το ekdoseis-makri.gr να αδυνατεί να σας πωλήσει προϊόντα και/ή να σας παράσχει ορισμένες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανόμενων και των υπηρεσιών μετά την πώληση.

2. Γιατί το ekdoseis-makri.gr συλλέγει προσωπικά δεδομένα

 Προσωπικά Δεδομένα είναι οποιαδήποτε δεδομένα σχετίζονται με ένα πρόσωπο και επιτρέπουν την ταυτοποίηση του προσώπου όπως το όνομά σας, ο αριθμός τηλεφώνου σας, το e-mail σας και η ταχυδρομική σας διεύθυνση (Προσωπικά Δεδομένα).

Tο ekdoseis-makri.gr συλλέγει, διατηρεί και χρησιμοποιεί Προσωπικά Δεδομένα για να: - εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της βάσει οποιουδήποτε συμβολαίου πώλησης και αγοράς και κάθε άλλου συμβολαίου ανάμεσα σε σας και το ekdoseis-makri.gr - παρέχει εξυπηρέτηση πελατών, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του ekdoseis-makri.gr, όπως εγγύηση και υπηρεσίες μετά την πώληση - ζητάει τη γνώμη σας σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες του ekdoseis-makri.gr και να διεξάγει δημοσκοπήσεις σχετικά με προϊόντα διεκπεραιώνει και να διευκολύνει τις έρευνές σας και τις αιτήσεις σας για πληροφορίες σχετικά με το ekdoseis-makri.gr και τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της - σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα πιο πρόσφατα προϊόντα και υπηρεσίες της ekdoseis-makri.gr, συμπεριλαμβανομένων αναβαθμίσεων και ειδικών προσφορών για τις οποίες ενδέχεται να ενδιαφέρεστε - βελτιώνει για εσάς τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της ekdoseis-makri.gr - διεξάγει κληρώσεις δώρων, διαγωνισμούς και άλλες προωθητικές προσφορές - μπορεί να εξετάσει την δυνατότητα πρόσληψής σας, εάν αυτά τα δεδομένα ζητούνται σε κάποιον από τους δικτυακούς τόπους ανεύρεσης προσωπικού της ekdoseis-makri.gr

Για αυτούς τους σκοπούς, το ekdoseis-makri.gr μπορεί να ανακοινώνει, να καθιστά διαθέσιμα, ή να διαδίδει Προσωπικά Δεδομένα σε άλλες εταιρίες του ομίλου ekdoseis-makri.gr στην Ευρώπη (με την προϋπόθεση της αυστηρής συμμόρφωσης της ekdoseis-makri.gr με τους ισχύοντες νόμους προστασίας δεδομένων).

Οι εταιρίες του ομίλου ekdoseis-makri.gr θα χρησιμοποιήσουν τα Προσωπικά σας Δεδομένα μόνο για τους σκοπούς που περιγράφονται παραπάνω, κάτω από αυστηρότατες πολιτικές και όρους σχετικά με τη χρήση και προστασία των Προσωπικών Δεδομένων.

3. Πως το ekdoseis-makri.gr συλλέγει προσωπικά δεδομένα

Το ekdoseis-makri.gr συλλέγει δεδομένα σχετικά με σας με διάφορους τρόπους.

Για παράδειγμα, μπορεί να σας ζητήσουμε πληροφορίες για να μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας εάν αλληλογραφήσετε με το ekdoseis-makri.gr, εάν καλέσετε το ekdoseis-makri.gr για να πραγματοποιήσετε μια αγορά ή να ζητήσετε σέρβις, εάν δηλώσετε το προϊόν που αγοράσατε για υπηρεσίες μετά την πώληση, εάν δηλώσετε συμμετοχή σε μια δημοσκόπηση on-line ή σε κάποια προωθητική προσφορά, εάν συμμετέχετε σε χώρους συνομιλίας διαδικτύου, ή σε πίνακες ανακοινώσεων.

Παρακάτω αναφέρονται μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα για το πως το ekdoseis-makri.gr συλλέγει τα προσωπικά σας δεδομένα.

  •  Όταν εγγράφετε ένα προϊόν ή υπηρεσία της ekdoseis-makri.gr, θα συλλέξουμε το όνομά σας, τη διεύθυνσή σας και το όνομα του προϊόντος ή του μοντέλου, κλπ.
  •  Όταν ζητήσετε βοήθεια από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μας, θα κρατήσουμε ένα αρχείο του ονόματός σας, του(των) προϊόντος(ων) που αγοράσατε, των συναφών τεχνικών ζητημάτων και της συμβουλής μας προς εσάς, κλπ.
  •  Όταν αγοράσετε ένα προϊόν από εμάς, ή όταν κάνετε μια αίτηση για να πραγματοποιήσετε μια αγορά, καταγράφουμε το όνομά σας, τα στοιχεία για επικοινωνία μαζί σας, τα προϊόντα που θέλετε να αγοράσετε ή αγοράσατε και τα αιτήματά σας προς εμάς. Εάν αγοράσετε κάτι απευθείας μέσω του διαδικτύου, θα ανοιχθεί ένας λογαριασμός με τις προτιμήσεις σας σχετικά με την πληρωμή και την αποστολή. Εάν αποφασίσετε να αγοράσετε ένα προϊόν ή μια υπηρεσία, μπορεί να είναι απαραίτητο να γίνει ένας έλεγχος της πιστοληπτικής σας ικανότητας.
  • Όταν θέλετε να συμμετάσχετε σε ομάδες επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, χρειάζεται να καταγράψουμε τις λεπτομέρειες του λογαριασμού σας και τις προτιμήσεις σας. Μερικοί από τους διαδικτυακούς μας τόπους επιτρέπουν κάποιου βαθμού εξατομίκευση του περιεχομένου τους με βάση τα ενδιαφέροντά σας, όπου και καταγράφουμε τις προτιμήσεις σας.
  • Όταν πραγματοποιηθεί κάποια επισκευή, κρατάμε ένα αρχείο των στοιχείων σας και οποιασδήποτε οικονομικής συναλλαγής μαζί σας. Τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω του διαδικτύου μπορούν επίσης να συνδυαστούν με δεδομένα που παρέχετε στο ekdoseis-makri.gr σε άλλες περιπτώσεις. Για παράδειγμα, κατά την εγγραφή προϊόντων, όταν καλείτε τα τηλεφωνικά κέντρα μας ή σε δημόσιες εκδηλώσεις όπως εκθέσεις και εμπορικές παρουσιάσεις. Τα Προσωπικά Δεδομένα που δίδονται στο ekdoseis-makri.gr σε αυτές τις περιπτώσεις ενδέχεται να ενσωματωθούν σε υπάρχουσες βάσεις δεδομένων και να αποθηκευτούν, με στόχο την απλοποίηση των συστημάτων διαχείρισης δεδομένων των πελατών μας.

4. Οι προτιμήσεις σας

 Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε μπορούν να αποθηκευτούν σε διάφορες βάσεις δεδομένων.

Το ekdoseis-makri.gr κάνει κάθε προσπάθεια να λαμβάνει υπόψη της τις προτιμήσεις που ενδέχεται να έχετε εκφράσει σε διάφορες χρονικές στιγμές, ώστε να διαχειρίζεται τα δεδομένα σας με συνεπή τρόπο. Εάν για οποιονδήποτε λόγο λάβετε λανθασμένα δεδομένα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εξυπηρέτηση Πελατών της ekdoseis-makri.gr για να διορθώσετε το λάθος.

5. Πότε το ekdoseis-makri.gr διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα

 Το ekdoseis-makri.gr δεν διαβιβάζει Προσωπικά Δεδομένα σε τρίτους εκτός από τις εταιρίες του ομίλου ekdoseis-makri.gr χωρίς τη συγκατάθεσή σας, εκτός από τις παρακάτω περιπτώσεις:

Τα Προσωπικά Δεδομένα μπορούν να διαβιβασθούν σε τρίτους για να καταστεί δυνατή η εκτέλεση συμβολαίων στα οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος, ή για άλλους λόγους οι οποίοι αναφέρονται στο τμήμα 4. Το ekdoseis-makri.gr χρησιμοποιεί άλλες εταιρίες οι οποίες πραγματοποιούν διάφορες εργασίες για αυτή, όπως εκπλήρωση παραγγελιών, παράδοση δεμάτων, αποστολή ταχυδρομείου και e-mail, παροχή εμπορικών διευκολύνσεων, διεκπεραίωση πληρωμών με πιστωτικές κάρτες και παροχή υπηρεσιών πελατών.

Αυτές οι εταιρίες θα έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που απαιτούνται για την πραγματοποίηση αυτών των λειτουργιών, αλλά δεν μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν για άλλους σκοπούς και είναι υποχρεωμένες να διαχειρίζονται τα δεδομένα σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους. Τα Προσωπικά Δεδομένα μπορούν να διαβιβασθούν σε τρίτους για την εκπλήρωση νομικών υποχρεώσεων στις - οποίες υπόκειται το ekdoseis-makri.gr.

 Εάν τα Προσωπικά Δεδομένα διαβιβασθούν σε τρίτους για να τους επιτρέψουν να παρέχουν υπηρεσίες για, εκ μέρους, ή υπό την καθοδήγηση της ekdoseis-makri.gr, τότε Το ekdoseis-makri.gr λαμβάνει μέτρα για να εξασφαλίσει ότι αυτοί οι τρίτοι συμμορφώνονται με την δική μας πολιτική προστασίας ιδιωτικού απορρήτου και ότι αυτοί οι αποδέκτες: - δεν χρησιμοποιούν τα Προσωπικά Δεδομένα για κανέναν άλλο σκοπό εκτός από αυτούς που επιτρέπονται αποκτούν και επεξεργάζονται Προσωπικά Δεδομένα μόνο υπό την προϋπόθεση ότι προστατεύουν αυτά τα Προσωπικά Δεδομένα από μη εγκεκριμένη χρήση και υιοθετούν και συμμορφώνονται με παρόμοιες αυστηρές πολιτικές και όρους σχετικά με τη χρήση και την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων - συμμορφώνονται αυστηρά με τους ισχύοντες νόμους Τα ανώνυμα ή γενικής φύσεως δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων "γενικών" στατιστικών) μέσω των οποίων δεν μπορείτε να αναγνωριστείτε εξαιρούνται από τους περιορισμούς χρήσης, επεξεργασίας, γνωστοποίησης και μετάδοσης, καθώς και από άλλους περιορισμούς στην χρήση Προσωπικών Δεδομένων.

6. Ανακοινώσεις σε Φόρουμ

 Οι ανακοινώσεις σε διάφορους διαδικτυακούς τόπους της ekdoseis-makri.gr (σε χώρους συνομιλίας διαδικτύου, πίνακες ανακοινώσεων, ή μέσω άλλων μεθόδων επικοινωνίας μέσα σε Φόρουμ) θα είναι γενικά διαθέσιμες και θα επιτρέπεται η ελεύθερη πρόσβαση σε αυτές στους άλλους χρήστες των Φόρουμ της ekdoseis-makri.gr. Επομένως, οι χρήστες δεν θα πρέπει να αναμένουν οι πληροφορίες που ανακοινώνουν να διατηρούνται απόρρητες ή εμπιστευτικές και ενθαρρύνονται να είναι διακριτικοί όταν χρησιμοποιούν τα Φόρουμ της ekdoseis-makri.gr. Επιπρόσθετα, το όνομα μέλους σας θα ανακοινώνεται πάντα μαζί με τις ανακοινώσεις σας στα Φόρουμ της ekdoseis-makri.gr.

7. Ασφάλεια των συλλεγόμενων δεδομένων

 Το ekdoseis-makri.gr επιθυμεί την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων σας και την διατήρηση της ποιότητάς τους. Το ekdoseis-makri.gr θα καταβάλλει κάθε λογική προσπάθεια να λάβει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και προφυλάξεις για να διατηρήσει τα Προσωπικά σας Δεδομένα ασφαλή και προστατευμένα από μη εγκεκριμένη πρόσβαση, χρήση ή αλλοίωση και παράνομη καταστροφή. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν τη χρήση κρυπτογράφησης Secure Sockets Layer (SSL) κατά την συλλογή ή μεταφορά ευαίσθητων δεδομένων, όπως πληροφοριών πιστωτικών καρτών. Η κρυπτογράφηση SSL έχει σχεδιαστεί ώστε να καθιστά τα δεδομένα αναγνώσιμα μόνο από εμάς. Πως προστατεύουμε τα δεδομένα σας - περιορίζουμε την πρόσβαση στα Προσωπικά σας Δεδομένα. Μόνο οι υπάλληλοι που χρειάζεται να έρθουν σε επαφή με αυτά τα δεδομένα για να παράσχουν σε εσάς προϊόντα και υπηρεσίες έρχονται σε επαφή με αυτά. - διαθέτουμε φυσικές, ηλεκτρονικές και διαδικαστικές ασφαλιστικές δικλείδες, οι οποίες εναρμονίζονται με τους κανονισμούς προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων σας - έχουμε προβλέψει την προστασία των δεδομένων του λογαριασμού σας με κωδικό πρόσβασης Ως γενική πρακτική στο Διαδίκτυο, συστήνεται οι χρήστες να μην χρησιμοποιούν τετριμμένα ονόματα χρήστη και κωδικούς πρόσβασης. Οι κωδικοί πρόσβασης θα πρέπει να περιέχουν έναν συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών, να διατηρούνται σε ασφαλές μέρος και να αλλάζονται περιοδικά.

8. Cookies και web beacons

Ορισμένοι δικτυακοί τόποι της ekdoseis-makri.gr ενδέχεται να χρησιμοποιούν μια ευρέως διαδεδομένη τεχνολογία, η οποία καλείται -cookies-. Αυτά είναι μικρά πακέτα δεδομένων τα οποία τοποθετούνται στον σκληρό σας δίσκο όταν επισκέπτεστε έναν δικτυακό τόπο ή ένα συγκεκριμένο σημείο ενός δικτυακού τόπου. Τα cookies βοηθούν το ekdoseis-makri.gr να κατανοήσει ποια μέρη των δικτυακών τόπων της είναι πιο δημοφιλή, που πηγαίνουν οι επισκέπτες της ekdoseis-makri.gr και πόσο χρόνο παραμένουν εκεί. Το ekdoseis-makri.gr χρησιμοποιεί cookies για να μελετήσει την κίνηση των δικτυακών τόπων της με σκοπό να βελτιώσει τις επιδόσεις των δικτυακών τόπων της, να αξιοποιήσει την εμπειρία των χρηστών και να προσαρμόζεται καλύτερα στα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις των χρηστών. Για παράδειγμα, το ekdoseis-makri.gr παρακολουθεί τα domain από τα οποία πραγματοποιούνται οι επισκέψεις και επίσης τις δραστηριότητες των χρηστών στους διαδικτυακούς τόπους της ekdoseis-makri.gr. Ωστόσο, αυτή η παρακολούθηση γίνεται με τέτοιο τρόπο και τα δεδομένα φυλάσσονται έτσι ώστε να μην είναι δυνατή η ταυτοποίηση.

Τα Cookies μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για να αναγνωριστεί ο υπολογιστής σας την επόμενη φορά που επισκέπτεστε έναν διαδικτυακό τόπο. Αυτό μπορεί να σας εξοικονομήσει χρόνο (π.χ. εξασφαλίζοντας ότι δεν χρειάζεται να εγγραφείτε ξανά), ή να σας βοηθήσει εξατομικεύοντας τις ρυθμίσεις σας. Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε cookies, μπορείτε να τα απενεργοποιήσετε ανατρέχοντας στις οδηγίες του κατασκευαστή του φυλλομετρητή δικτύου σας. Παρακαλούμε ανατρέξτε στις οδηγίες του φυλλομετρητή δικτύου σας ή στην οθόνη βοήθειας για να μάθετε περισσότερα σχετικά με αυτές τις λειτουργίες.

 Για παράδειγμα, στον Internet Explorer, μπορείτε να πάτε στο Tools/Internet options/Security and Privacy για να προσαρμόσετε τον φυλλομετρητή στις απαιτήσεις σας