ΤΗΛΕΦΩΝΕΙΣΤΕ :2103820412   

Πρώται Αρχαί

Πρώται Αρχαί

Πρώται Αρχαί

12,00€
ποσότητα :
Πολυάριθμες διατριβές έχουν γραφεί σχετικά με την ψυχή- την ύπαρξη και την αθανασία της-, ζήτημα που εξακολουθεί μέχρι και σήμερα να αποτελεί μυστήριο. Η αποτυχία μπορεί να αποδοθεί κατά κύριο λόγο στην θεωρητική και μεταφυσική φύση του θέματος, που παραμένει απρόσιτη για τον ανθρώπινο νου, ο οποίος και δεν μπορεί να διεισδύσει στο μυστήριο αυτό. Επίσης, η αποτυχία οφείλεται στην απροθυμία ή και την άρνηση του ακαδημαϊκού κόσμου να αποδεχθεί ως αλήθεια το γεγονός ότι οι γνώσεις που αναφέρονται στην ψυχή ή και με ανώτερα επίπεδα της ζωής, μπορούν να αντληθούν από πηγές πέρα του Κόσμου της Τρίτης Διάστασης. Στο παρόν έργο απορρίπτεται η επιστημονική προσέγγιση του θέματος, και, όλως αντιθέτως προς αυτήν, όλες οι πληροφορίες που παρουσιάζονται, αναφορικά με την Προέλευση, το Έργο και την Αθανασία της ψυχής, αντλούνται αποκλειστικά από ομιλίες ή διατριβές των Κοσμικών Υπάρξεων, τις οποίες και έδωσαν μετά από την Πλανητική Κρίση του 1952.