ΤΗΛΕΦΩΝΕΙΣΤΕ :2103820412   

Τα Μυστικά και η Εφαρμογή της Μαντικής εις την Αρχαία Ελλάδα

Τα Μυστικά και η Εφαρμογή της Μαντικής εις την Αρχαία Ελλάδα

Τα Μυστικά και η Εφαρμογή της Μαντικής εις την Αρχαία Ελλάδα

10,00€
ποσότητα :
Ό Υπνος, τό Ονειρο και ή Έκσταση είναι οϊ τρεϊς ανοικτές προς τό Υπερπέραν πύλες, άπ' οπου μας έρχονται ή επιστήμη της ψυχής και ή τέχνη τής μαντείας. Ή εξέλιξη είναι ο νόμος της Ζωής. Ο Άριθμός είναι ό νόμος τοϋ Σύμπαντος. Ή "Ενότητα εΐναι ό νόμος τοϋ Θεοϋ.